<blockquote id="b0mhv"><wbr id="b0mhv"></wbr></blockquote>

  <source id="b0mhv"><mark id="b0mhv"><noframes id="b0mhv"></noframes></mark></source>
  <blockquote id="b0mhv"><track id="b0mhv"></track></blockquote>

 1. 
  
 2. <b id="b0mhv"></b>
 3. Part Number Type Vds Vgs Vth (v) Id Rds (on) mΩ Qg Pd Package PDF
  V V typ A 10V 4.5V 2.5V 1.8V (nC) 25°C
  W
  MT2300 single-N 20 ±12 0.8 4.2 18 21 - - 9.2 1.25 SOT-23
  MT2302 single-N 20 ±12 0.8 3.6 - 36 45 - 6 1.25 SOT-23 下載
  MT2306 single-N 20 ±12 0.8 4 - 46 65 - 9.2 1.25 SOT-23
  MT2307 single-P -20 ±12 -0.8 -4.6 - 70 95 - 6 1.25 SOT-23
  MT2301 single-P -20 ±12 -1.1 -3.3 - 72 96 - 3.6 0.5 SOT-23-3L
  MT2301A single-P -20 ±12 -0.65 -2 - 88 120 - 3.8 0.4 SOT-23-3L
  MT2305 single-P -20 ±12 -0.8 -4.6 - 85 105 - 6 1.25 SOT-23-3L
  MT3400 single-N 30 ±12 1.2 4 48 53 - - 4 1.25 SOT-23-3L 下載
  MT3401 single-P -30 ±20 -1.8 -5.6 45 65 - - 9.8 1.5 SOT-23-3L
  MT3401A single-P -30 ±12 -1 -4.2 45 55 75 - 11.5 1.25 SOT-23-3L
  MT3814 Dual-N 20 ±12 0.8 8 - 13 17 - 16 1.25 SOT-23-6
  MT4902 Dual-P -20 ±10 -0.7 -2.6 - 88 120 - 3.2 1 SOT-23-6
  MT4903 Dual-P -30 ±20 -1.8 -3 67 100 - - 3.2 1 SOT-23-6
  MT8205 Dual-N 20 ±12 0.8 4 - 21 25 - 9.2 1.25 SOT-23-6
  MT4110 Single-N 100 ±20 1.6 8 18 20 - - 16.5 3.1 SO-8
  MT4155 Single-N 55 ±20 1.5 10 10 12 - - 50 2.5 SO-8
  MT6680 single-N 30 ±20 1.8 15 9 12 - - - 2.5 SO-8
  MT4409 single-P -30 ±25 -1.9 -13 12 16 - - 68 2.5 SO-8
  MT4410 single-N 30 ±20 1.8 18 4.5 6.5 - - 85 2.5 SO-8
  MT1303 single-N 30 ±20 1.4 80 5 7.6 - - 34 50 TO-252-2L
  MT15N10 single-N 100 ±25 1.7 8 100 - - - 12 30 TO-252-2L
  MT1911P single-P -100 ±20 -3 -9.4 150 - - - 21 50 TO-252-2L
  MT19N10E single-N 100 ±20 2 15.6 75 - - - 12 50 TO-252-2L
  MT3055L single-N 25 ±12 1.1 15 - 50 60 - 6 55 TO-252-2L
  MT30N03 single-N 30 ±20 1.5 30 11 17 - - 34.4 50 TO-252-2L
  MT50N03 single-N 30 ±20 3 50 4.5 7.5 - - 17 70 TO-252-2L
  MT6808D single-N 70 ±25 3 78 6.8 - - - 84 112 TO-252-2L
  MT81P03 single-P -30 ±20 -1.5 -80 10 13 - - 60 25 TO-252-2L
  MT1510S5 single-N 100 ±20 2 6 150 170 - - 9.5 45 TO-252-4L
  MT1510S5 single-P -100 ±20 -2 -5 190 215 - - 20.9 45 TO-252-4L
  MT3906S5 single-N 60 ±20 2 8 36 42 - - 15.5 25 TO-252-4L
  MT3906S5 single-P -60 ±20 -2 -6 65 75 - - 18 25 TO-252-4L
  MT3110B single-N 100 ±20 3 96 8 - - - 120 250 TO-263-2L
  MT3114B single-N 100 ±25 3 120 6.8 - - - 120 237 TO-263-2L
  MT3208B single-N 80 ±25 3 110 6.5 - - - 158 200 TO-263-2L
  MT3240BB single-N 40 ±20 3 208 2.5 - - - 158 217 TO-263-2L
  MT3243B single-N 30 ±20 1.5 140 2.2 2.7 - - 120 115 TO-263-2L
  MT3244B single-N 40 ±20 2 290 1.6 - - - 247 214 TO-263-2L
  MT3287B single-N 70 ±25 3 80 6.8 - - - 84 115 TO-263-2L
  MT3007N3 single-P -30 ±20 -1 -12 11 13 - - 42 3 DFN3X3-8L
  MT8255N3 single-N 20 ±12 0.75 50 - 3.5 4.5 - 30.4 3.5 DFN3X3-8L
  MT82P03N3 single-P -20 ±12 -0.7 -18 - 9 13 - 11.6 2.6 DFN3X3-8L
  MT82P50N3 single-P -20 ±12 -0.6 -50 5.5 6.5 8 10 48 2.6 DFN3X3-8L
  MT8302N3 single-N 30 ±20 1.5 11 17 19 - - 33 3.1 DFN3X3-8L
  MT8310N3 single-N 30 ±20 1.3 40 5 6 - - 27 2.8 DFN3X3-8L
  MT8362N3 single-N 30 ±20 1.6 10 21 33 - - 18 3.5 DFN3X3-8L
  MT8362N3 single-P -30 ±20 -1.7 -6 50 75 - - 14 3.5 DFN3X3-8L
  MT83P03N3 Dual-P -30 ±20 -1.5 -3.5 60 95 - - 11.2 1.5 DFN3X3-8L
  MT3217N5 single-N 30 ±20 1.6 120 1.7 2.2 - - 64 75 DFN5x6-8L
  MT4002N5 single-N 40 ±20 1.4 60 3.1 3.5 - - 41 89 DFN5X6-8L
  MT81P65M5 single-P -15 ±12 -0.7 -80 - 4 5 - 48 36 DFN5X6-8L
  MT8305M5 single-N 30 ±20 1.85 100 1.9 2.6 - - 40 85 DFN5X6-8L
  MT8375N5 single-N 30 ±20 1.8 180 1.7 2.2 - - 70 110 DFN5x6-8L
  MT3010P single-P -30 ±20 -1.5 -90 7 10 - - 60 200 TO-220FB-3L
  MT3108 single-N 100 ±20 3.5 85 9 - - - 89 228 TO-220FB-3L
  MT3117 single-N 125 ±25 3 170 6.3 - - - 189 339 TO-220FB-3L
  MT3203A single-N 30 ±20 1.8 100 5.5 - - - 56 110 TO-220FB-3L
  MT3224 single-N 40 ±20 2 130 3.2 - - - 121 110 TO-220FB-3L
  MT3205AF single-N 60 ±25 3 120 5.5 - - - 68 180 TO-220FB-3L
  MT3208A single-N 80 ±25 3 110 6.5 - - - 158 200 TO-220FB-3L
  MT35P30 single-P -55 ±20 -2.6 -30 30 - - - 56 90 TO-220FB-3L
  MT36P25 single-P -60 ±20 -2.9 -25 39 - - - 46 90 TO-220FB-3L
  MT34P50 single-P -40 ±20 -1.9 -50 12 - - - 72 80 TO-220FB-3L
  MT6010 single-N 60 ±25 2 15 30 - - - 11.5 53 TO-220FB-3L
  MT6968 Dual-N 20 ±12 1 6.5 - 18 23 - 12 1.5 TSSOP-8
  MT8205A Dual-N 20 ±12 0.8 6 - 18 20 - 9.2 2.5 TSSOP-8
  MT8205A1 Dual-N 20 ±12 0.7 6 - 20 24 - 9.2 2.5 TSSOP-8
  MT8270 Dual-N 20 ±10 0.7 10 - 8.3 10.7 - 15 1.8 TSSOP-8
  MT8810 Dual-N 20 ±12 0.8 7.1 - 15 17 - 11.5 1.6 TSSOP-8
  MT8810E Dual-N 20 ±12 0.6 7.5 - 18 22 - 15 1.5 TSSOP-8
  MT8211N3 Dual-N 20 ±12 0.6 8 - 14 17 25 10.2 1.56 DFN2X3-6L
  MT8233N3 Dual-N 20 ±12 0.7 10 - 8.3 10.7 - 15 1.56 DFN2X3-6L
  MT8361N3 single-N 30 ±20 1.6 8 24 35 - - 16 3 DFN2X3-6L
  MT8361N3 single-P -30 ±20 -1.7 -5 50 75 - - 14 3 DFN2X3-6L
  丹東佑航電子有限公司  版權所有  |  遼ICP備19016403號-1
  少妇无码AV无码专区在线观看,人妻久久久,97在线超碰,国产色婷婷精品综合在线播放
  <blockquote id="b0mhv"><wbr id="b0mhv"></wbr></blockquote>

   <source id="b0mhv"><mark id="b0mhv"><noframes id="b0mhv"></noframes></mark></source>
   <blockquote id="b0mhv"><track id="b0mhv"></track></blockquote>

  1. 
   
  2. <b id="b0mhv"></b>